Search for European Projects

Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny / Közösen a természeti értékek megőrzéséért a Poľana és a Börzsöny területén (HU-SK FOR WILDLIFE)
Start date: Sep 30, 2012, End date: Sep 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

A projekt fő célja a természeti értékek közös védelme, az erdei vad célzott védelme által, a nagyterületű menedzselés elve alapján, tekintettel a természetvédelemből eredő követelményekre a Poľana TK és a DINP védett területein. A projekt tevékenységei az élettelen tényezők pozitív befolyásolására fókuszálnak, amelyek a kölcsönös együtthatásukkal hozzájárulnak az erdei vadállomány egészséges fejlődéséhez alkalmas terület kialakításához. A tervezett projekttevékenységek a vad szakmai gondoskodásából következnek, igyekezve elérni optimális számát, korszerkezetét, jó egészségi állapotát , tekintettel a természeti feltételekre, amelyekben él. Az aktivitások mindenekelőtt az erdei vad kedvezőtlen tényezők elleni védelmére irányulnak, főként az ínséges időszakban, a nem elegendő természetes táplálék és víz hiányának pótlására. Az ösvények hálózatával és a vadcsapák kiépítésével egyúttal kialakulnak az előfeltételek a védett területeken levő erdőrészeken a vad által okozott károk csökkentésére. Ezek a tevékenységek a 2-es sz. prioritás "A természeti értékek védelme" kitöltésére fókuszálnak.A projekt részfeladatai közé tartozik, hogy teret biztosítson a határon túli partnerek közötti tapasztalatcserére az erdei vad védelme és szakgondoskodása témakörben. Az említett célok teljesítése kialakítja az alapot a partnerkapcsolatok fejlődésének állandó fenntartására. A tevékenység egésze, amelyet a projekt keretén belül szükséges lesz megvalósítani, akár az előkészületi és a megvalósítási fázisról, vagy a hatékony előrelátásról, az előre nemlátható események létrejövésének figyeléséről és megakadályozásának lehetőségéről van szó, hozzájárulnak a kölcsönös kapcsolatok elmélyítéséhez, ami meghatározza azok új dimenzióját. Ezáltal az egész stratégiai program céljának teljesítése támogatva lesz.A projekt publicitására irányuló aktivitásokon belül támogatva lesz a nyilvánosság tudatosságának növelése ezen védett területek természeti értékeivel kapcsolatban, mint az egyik e./Hlavným cieľom projektu je spoločná ochrana prírodných hodnôt, prostredníctvom cielenej starostlivosti o lesnú zver na princípe veľkoplošného manažmentu s ohľadom na požiadavky vyplývajúce z potrieb ochrany prírody v chránených územiach CHKO Poľana a DINP. Aktivity projektu sa zameriavajú na pozitívne ovplyvňovanie neživých činiteľov, ktoré vzájomným spolupôsobením prispievajú k vytvoreniu vhodného priestoru pre zdravý vývoj populácií lesnej zveri. Plánované projektové činnosti vyplývajú z odbornej starostlivosti o zver, zo snahy dosiahnuť jej optimálny počet, vekovú štruktúru a dobrý zdravotný stav z ohľadom na prírodné podmienky, v ktorých žije. Aktivity sú zamerané predovšetkým na ochranu lesnej zveri pred nepriaznivými vplyvmi, najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy a vody v čase sucha. Achievements: The main target of the project was the joint protection of natural values through the targeted care of wild forest animals on a large scale area with specific requirements resulting from nature protection in the protected areas CHKO Poľana and the Danube-Ipeľ National Park. The activities of the project were aimed at making a positive influence of abiotic factors, which are able, by their impact, to create a suitable environment for the vital growth of wild forest animal populations. The project activities included the professional management of wild forest animals with the aim of reaching their optimal number, age structure and an optimal health condition according to the environment in which the animals live. Other activities were aimed especially at protecting the wild forest animals against unfavourable conditions, which are mostly caused by the lack of natural food and water. Completing the forest path network and passages for animals created the precondition for decreasing the damage of forest stands caused by wild forest animals. Partial activities of the project enhanced the cross-border partners´ experience exchange in the field of protection and professional management of wild forest animals.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 83.4%   614 313,76
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website