Search for European Projects

Společný propagační materiál Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0261)
Start date: Jan 9, 2006, End date: Jan 9, 2007 PROJECT  FINISHED 

Sdružení obcí Volarsko v rámci propagace mikroregionu vydalo z programu Phare CBC 98 propagační materiál s názvem Mikroregion Volarsko. Cílem tohoto projektu je aktualizace a dotisk tohoto materiálu. Vydaný propagační materiál bude mít formu společných propagačních desek (6 000 ks - 12 obcí po 500 kusech) a propagačního materiálu (6 000 ks) o jednotlivých obcích, který bude v deskách založen. Obsažené texty budou 3-jazyčné (ČJ, NJ, AJ). Cílem projektu je rozvoj cestovního ruchu v příhraničí a představení celého mikroregionu z jeho přeshraniční návaznostía nabídkou turistické veřejnosti.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 41.8%   145 225,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants