Search for European Projects

Společnou cestou k rozvoji venkova
Start date: Aug 31, 2006, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Předmětem projektu je několikadenní konference českých a polských místních akčních skupin, které se svojí aktivní činností podílejí na ekonomicko-sociálním rozvoji příhraniční oblasti Orlických hor. Hlavním tématem této konference je rozvíjení další vzájemné spolupráce těchto organizací s cílem postupně vymanit území česko - polského pohraničí z izolace v rámci národních ekonomik a tím zlepšit celkové životní podmínky pro jeho obyvatele.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 74.9%   211 382,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants