Search for European Projects

Společnou cestou k rozvoji Euroregionu Praděd
Start date: Jan 31, 2006, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt ve svém obsahu zahrnuje aktivity spojené s rozvojem cestovního ruchu celého regionu i na polské straně hranice. Bude realizován za spoluúčastí obcí Vrbenska, Krnovska, Bruntálska, Rýmařovska a polské části Euroregionu Praděd. Obsahem projektu je společná propagace produktů a lokalit z blasti cestovního ruchu na mezinárodniích trzích a výstavách . Mimo jiné, napomáhá k rozvoji i malým obcím, které si samy nemohou účast na výstavách a veletrzích dovolit, přestože mají co nabídnout. Jeho záměrem je posílit hospodářský rozvoj příhraničních oblastí a přispět ke zkvalitnění životní úrovně lidí v něm žijících. Projekt má hluboký význam pro zviditelnění celého Euroregionu Praděd

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   217 725,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants