Search for European Projects

Společné vinařské tradice - vinobraní v Novosedlích (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0165)
Start date: Aug 31, 2005, End date: Oct 23, 2005 PROJECT  FINISHED 

Projekt Společné vinařské tradice - vinobraní v Novosedlích je zaměřen na prohloubení spolupráce v oblasti kultury, regionálních tradic a rozvoje cestovního ruchu mezi českými a rakouskými subjekty. V rámci předloženého projektu bude ve spolupráci s rakouským partnerem uspořádána v obci Novosedly vinařská slavnost sběru hroznů. Prostřednictvím této společně připravované akce se moravským vinařům představí jejich rakouští partneři a naopak vinaři z Novosedel seznámí producenty z partnerské obce Wildendürnbach s tradicemi a soudobým vinařství na jižní Moravě. Významnou částí projektu je produkční příprava akce a jejích výstupů (slavnostní průvod s programem, výstavy burčáků) a informační a propagační kampaň, jejímž cílem je jak propagovat připravovanou akci, tak přiblížit cílovým skupinám (obyvatelům a návštěvníkům regionu) vinařské tradice obcí Novosedly a rakouského Wildendürnbachu K tomu budou sloužit nové www stránky vinařských tradic Novosedelska. Tyto výstupy a aktivity k dosažení cíle jsou předmětem žádané podpory z programu INTERREG IIIA Dispozičního fondu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   186 354,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants