Search for European Projects

Společně v Evropské unii
Start date: Apr 3, 2006, End date: Sep 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Spolupráce s polskou partnerskou školou ZSE Wodzislaw. Projekt je zaměřen na sportovní a kulturní akce, poznávací zájezdy směrované do regionu Silesia, společná setkání a soutěžní aktivity, které mají přiblížit mladým lidem kulturu a způsob života v sousedním regionu, podpořit vzájemnou komunikaci, porozumění, vést mladé lidi ke sportovním aktivitám. Součástí projektu je též propagace cestovního ruchu, poznávání zajímavých míst v sousedním regionu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   109 807,50
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants