Search for European Projects

Společné sportovní soutěže dobrovolných hasičů Mikroregionu Ivančicko a regionu rakouského Stronsdorfu (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0423)
Start date: Sep 14, 2006, End date: May 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Město Ivančice a rakouská obec Stronsdorf úspěšně rozvíjí spolupráci na poli přeshraničních vztahů. Jednou z významných oblastí, kde jsme nalezli společné priority, je přístup k ochraně života, zdraví a majetku osob, který v rámci integrovaných záchranných systémů zajišťují sbory dobrovolných hasičů (dále jen SDH). Naším hlavním cílem je rozvinout a prohloubit spolupráci SDH mezi obcemi na obou stranách hranice. Je zřejmé, že mezi českými a rakouskými jednotkami SDH najdeme rozdíly – jak v technice, zkušenostech, tak i organizaci činnosti. Je žádoucí identifikovat tyto rozdíly, aby každá strana měla možnost seznámit se odlišnými přístupy. Vzhledem k tomu, že jak na české, tak i na rakouské straně působí v regionu partnerských obcí více jednotek SDH, rozhodl se podpořit tento projekt Mikroregion Ivančicko. Abychom naplnili všechny výše uvedené možnosti spolupráce, nestačí tyto zkušenosti získávat pouze prostřednictvím vzájemných exkurzí, které jsou víceméně pasivního charakteru, ale získávat i aktivní zkušenosti. Proto se Mikroregion Ivančicko rozhodl uspořádat soutěžní sportovní akci, do které by se zapojilo více sborů z obou stran hranic jak Rakouska regionu obce Stronsdorf, tak i ČR – Mikroregionu Ivančicko. Z Mikroregionu Ivančicko se budou účastnit SDH těchto obcí: Ivančice, Oslavany, Hlína, Mělčany a Ketkovice. Z rakouské strany se bude jednat o SDH obce Stronsdorf a obce, které spadají do jejího obvodu. Jednodenní program, který by se měl uskutečnit na podzim 2006, bude zahrnovat tyto následující aktivity: exkurzi rakouských účastníků v hasičském historickém muzeu a hornickém muzeu ve městě Oslavany, exkurzi u profesionálních hasičů v Ivančicích. Stěžejní částí však bude společné sportovní odpoledne dobrovolných hasičů Mikroregionu Ivančicko a regionu rakouské obce Stronsdorf v Ivančicích na náměstí za účasti široké veřejnosti z celého Mikroregionu Ivančicko. Na závěr společného dne by následoval společný kulturní program a pohoštění pro všechny účastníky.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   61 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants