Search for European Projects

Společné přeshraniční turistické produkty - www prezentace (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0166)
Start date: Oct 2, 2005, End date: Mar 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt „Společné přeshraniční turistické produkty – www prezentace turistických produktů“ navazuje na projekt „Společné přeshraniční turistické produkty Mikulovsko a Das Land um Laa“ realizovaný městem Mikulov společně s městem Laa an der Thaya v roce 2004 s finanční podporou EU z předvstupního programu Phare CBC. V rámci toho projektu byla zmapována turistická nabídka obou regionů a sestavena do turistických programů, jež je možné nabídnout veřejnosti. Projekt byl prezentován tiskovinou – letákem. Pro tento předcházející projekt je důležitá komunikace jeho výstupů veřejnosti, což realizuje předkládaný projekt, jehož náplní je právě realizace komunikačního mixu představení turistických produktů, připravených předcházejícím projektem. Obsahem projektu Společně přeshraniční turistické produkty - www prezentace je realizace komunikačního mixu pro turistickou sezónu roku 2006, prostřednictvím které bude společná turistická nabídka připravená předcházejícícím projektem „Společné přeshraniční turistické produkty Mikulovsko a Das Land um Laa“ z roku 2004 nabízena koncovým klientům – turistům. Prostředkem komunikace bude WWW prezentace, která má v současné době svoji účinností narůstající význam pro marketingové komunikace. Adresa, pod kterou bude prezentace vytvořena, bude propagována vhodnou tiskovinou (letákem) a cílenou reklamou v tisku.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   249 900,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants