Search for European Projects

Společné prameny - Wspólne Yród3a. Podpora rozvoje regionální edukace a poeshranieního historického bádání smioující k ochrani a promoci kulturního didictví Tišínského Slezska.
Start date: Jan 31, 2006, End date: Sep 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zamioen na podporu poeshranieního videckého bádání historie Tišínského Slezska, zámirem je rovniž pomoc poi regionální edukaci a poedstavení ruzných forem prezentace výsledku bádání a historických pramenu, souvísející s jeho historií. Výsledkem poeshraniení spolupráce Dokumentaeního centra Kongresu Poláku v ER a Ksi1?nicy Cieszynskiej by mily být konference, výstavy, internetové prezentace historických pramenu a jejich edice.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   176 728,50
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants