Search for European Projects

Společné oslavy vinobraní v Novosedlích - 2. ročník (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0288)
Start date: Jun 30, 2006, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt Společné vinařské tradice – druhý ročník společných oslav vinobraní v Novosedlích obcí Novosedly a Wildendürnbach je zaměřen na další prohloubení loni zahájené spolupráce v oblasti kultury, regionálních tradic, vinařství a rozvoje cestovního ruchu v příhraniční oblasti česko-rakouského regionu. V rámci předloženého projektu bude ve spolupráci s rakouským partnerem uspořádána v obci Novosedly kulturní událost, vinařská slavnost sběru hroznu, která se tak stane již tradičním setkáním obyvatel obou regionů a příležitostí pro další rozvoj spolupráce. Akce naváže na loňské vinobraní, které spolupráci obou obcí slavnostně otevřelo a setkání letošního roku bude vedle soutěže burčáků a společného průvodu rozšířeno o místní folklórní festival – vystoupení krojované chasy z regionu a partnerské obce, při kterém se představí nejen moravští, ale také rakouští muzikanti. Významnou částí projektu je produkční příprava akce a jejích výstupu (slavnostní průvod s programem, vystoupení chasy, výstava burčáku) a informační a propagační kampaň, jejímž cílem je jak propagovat připravovanou akci, tak přiblížit cílovým skupinám (obyvatelům a návštěvníkům regionu) vinařské tradice obcí Novosedly a rakouského Wildendürnbachu K tomu budou sloužit nové www stránky vinařských tradic Novosedelska. Tyto výstupy a aktivity k dosažení cíle jsou předmětem žádané podpory z programu INTERREG IIIA Dispozičního fondu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   254 745,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants