Search for European Projects

Společné kořeny Rýmařovska a gminy Ozimek
Start date: Mar 31, 2008, End date: Mar 30, 2009 PROJECT  FINISHED 

Realizace projektu ukazuje na společné lesní tradice (zvyky, legendy a náboženské obřady spojené s lesem), které utvářejí historii nezávisle na sobě a rozvíjejí se v různých směrech v obou partnerských obcích. Rozvoj Obce Ozimek přímo souvisí se vznikem železárny na břehu Malé Panwi. Okolní osady vznikaly za účelem jejího zásobování dřevem a dřevěným uhlím. Avšak s postupujícím technickým rozvojem železárny tato činnost postupně zanikala. Naproti tomu v našem partnerském městě Rýmařově jsou dodnes kultivovány tradice spojené z mýcením stromů, lesnictvím a myslivostí. Projekt obsahuje roční harmonogram setkání, kulturních, rekreačních a vzdělávacích akcí na téma společných tradic, což udělá reklamu přeshraniční spolupráci našich obcí a přiblíží obyvatelům Obce Ozimek tradice našich předků. Stane se šancí k navázání nových známostí a kontaktů mezi našimi obcemi (obecní úřady, učitelé a žáci škol, nejrůznější organizace, sportovní a umělecké skupiny). V rámci realizace projektu jsou plánovány dvě kulturní akce na lesní téma a řada integračních setkání obyvatel: tzn. sjezd řeky Mała Panwia na kajaku, která prochází malebnou oblastí chráněné krajiny Stobravsko-Turavských lesů, ekologicko-výtvarné workshopy a divadelní představení v provedení předškolních dětí, společný lov, turnaj kopané Lord Cup, výstava mysliveckých trofejí, ukázka vyřezávání ve dřevě, Mezinárodní rybářské závody, oslava Mezinárodního dne dětí a setkání amatérských hudebních souborů. Uvedené akce jsou odpovědí na signály a potřeby lokálních společenství Ozimku a Rýmařova. Takové formy spolupráce jsou podnětem k obnovování společných tradic, zvyků a vzájemného poznávání obyvatel partnerských obcí na obou stranách hranice, což nepochybně posiluje pozici těchto obcí v rámci jednoho euroregionu, ve společné sjednocené Evropě.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   74 616,24
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants