Search for European Projects

Společné akce SDH Strážný a Philippsreut (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0298)
Start date: Jan 12, 2006, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na prohloubení spolupráce Sboru dobrovolných hasičů Strážný se Sborem dobrovolných hasičů Philippsreut, na konání společných akcí, výměnu zkušeností, propagaci obou SDH v partnerských obcích, výměnu názorů a zkušeností na poli požární ochrany a ochrany životního prostředí na obou stranách hranic, na procvičení spolupráce při případných společných zásazích. Projekt zahrnuje spolupráci družstev SDH, při samotných akcích je pak společná činnost atraktivní i pro širší veřejnost a projekt tak zasahuje podstatně širší oblast lidí.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   66 150,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants