Search for European Projects

Společná výuka zdravotního personálu v regionu Euregio Egrensis (CZ.04.4.82/4.2.00.1/0016)
Start date: Feb 3, 2005, End date: Nov 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt navazuje a pokračuje v započatých aktivitách odzkoušených během schváleného projektu z programu Phare CBC CZ 2002/000-584 „Studie společné výuky zdravotního personálu v regionu Euregio Egrensis“. Hranice překračující kooperace projektových partnerů si klade za úkol svými aktivitami odzkoušet všechny možnosti a směry společné česko-německé výuky v oblasti pečovatelství a položit základ společného vzdělávání na evropské úrovni, tak jak je to plánováno v dlouhodobém projektu ( do roku 2013 ) viz. Příl. č.1 Učební osnovy dvou druhů vzdělání obsahují vedle svých specializací i stejné obsahy v oblasti sociálně-pečovatelské a lékařské, takže je možná společná výuka v určitých odborných disciplínách.Toto je naplánováno odzkoušet ve společných blocích od společné výuky, praxe, hospitacích a odborných workshopů či. konferencí Pro utužení kontaktů je plánováno i se společnými exkursemi po zajímavých a známých místech příhraničních oblastí jak v ČR tak i v SRN. Cílem je přiblížit život regionu druhé straně a dostat ho do povědomí sousedů. Zvláště plánované praxe v lázeňských oblastech je pro naše sousedy lákavá možnost poznat prostředí se světovou tradicí. Tento záměr má schválený zrcadlový projekt i na bavorské straně (2.12.2004), ve kterém se s realizací předkládaného projektu počítá. Jedná se o projekt Hranice překračující kooperace v pečovatelském vzdělání, předkladatel je partner našeho projektu Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft bfz, Bereichsleitung Nord,

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75.1%   3 308 293,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants