Search for European Projects

Společná česko-polská cvičení hasičských sborů v Rychlebských horách
Start date: Mar 12, 2006, End date: Sep 3, 2006 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je podpora aktivní spolupráce českých a polských hasičských sborů. Obec Bílá Voda se nachází v bezprostřední blízkosti česko-polské hranice. Nejbližší profesionální hasičský sbor se nachází v Jeseníku, vzdáleném cca. 40 km od obce. Vzájemná spolupráce a nácvik zásahů českých a polských jednotek může být klíčovým prvkem záchrany životů a majetků místních obyvatel. Obsahem projektu jsou 2 společná cvičení: první cvičení bude zaměřeno na procvičení zásahu pouze místních hasičských sborů a druhé bude zaměřeno na procvičení zásahu integrovaného systému. Součástí projektu je i vybavení JSDH potřebným hasičským vybavením.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   345 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants