Search for European Projects

Spojení tancem
Start date: May 31, 2008, End date: Aug 14, 2008 PROJECT  FINISHED 

Projekt Spojeni tancem vychází z projektu Dny Rýmařova v Ozimku, který uspořádalo partnerské město Ozimek v květnu 2006. Zde byla navázána spolupráce mezi tanečními skupinami ALWARO z Ozimku a Freeze Dance z Rýmařova. Cílem projektu je rozvíjet navázaná přátelství a vybudovat nové aktivity na základě společného tanečního soustředění pro skupinu 60 mladých tanečníků. Mládež tak bude moci upevnit vzájemné kontakty a vytvořit dobrý základ pro další přátelství na základě aktivity, jíž se mnozí z nich věnují několik let.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   122 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants