Search for European Projects

Spojení dvou břehů CZ - A - Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov - Jevišovka na trase Praha - Vídeň (CZ.04.4.83/2.1.00.1/0039)
Start date: Feb 20, 2005, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je zlepšení dopravní přeshraniční infrastruktury - odstranění havarijního technického stavu lávky pro cyklisty přes řeku Dyji mezi Novým Přerovem a Jevišovkou. Vedle zlepšení dopravní infrastruktury v příhraniční oblasti dojde v důsledku projektu zároveň ke zkvalitnění služeb a produktů v CR - v souvislosti s již dříve vytvořenýmy význačnými produkty cestovního ruchu - mezinárodními a místními cyklistickými stezkami. Cykloturistika bude dále v rámci projektu podporována tvorbou produktových propagačních materiálů a informačních tabulí v dané lokalitě. Z technického hlediska projekt Spojení dvou břehů CZ - A není jenom obnovením původních parametrů lávky, ale představuje zlepšení konstrukčních, statických, estetických a užitných vlastností a zvýšení odolnosti lávky vůči vandalismu prostřednictvím aplikace moderních technologií při její rekonstrukci. Stávající lávka má klíčový význam pro obyvatele Nového Přerova a okolních obcí v příhraničním regionu. Usnadňuje dosažitelnost jak sousedního mikroregionu Hrušovansko, tak i partnerů na rakouské straně. Umožňuje rychlejší zásah hasičů, záchranné služby, šetří čas a náklady při dojíždění do zaměstnání, za nákupy, na zemědělské pozemky, vytváří podmínky pro rozvoj podnikání. pro rozvoj podnikání. Význam lávky pro přeshraniční dožitelnost navíc vzroste po otevření plánovaného hraničního přechodu Nový Přerov - Alt Prerau pro pěší cyklisty, osoby na invalidních vozících a jezdce na koních. Projekt předkládá Obec Nový Přerov, mikroregion Mikulovsko, kraj Jihomoravský. Žadatel má s obdobnými projekty bohaté zkušenosti z minulosti a je tedy zajištěno, že projekt bude po technické, finanční i administrativní stránce realizován bez zásadních problémů. Do přípravy a realizace projektu je zapojený rakouský partner - spolek Tourismus und Regionalentwicklungsverein Land um Laa.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   3 375 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants