Search for European Projects

spektivy Evropy - Ochrana životního prostředí v kontextu česko - bavorské spolupráce (CZ.04.4.82/3.1.00.1/0129)
Start date: Jun 23, 2005, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Podstatou projektu je informovat veřejnost o významu a kvalitních příkladech česko - bavorské spolupráce v oblasti ochrany přírody a životního prostředí v rámci příhraničních regionů (Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj a Bavorsko). Tato informační a vzdělávací kampaň bude realizována prostřednictvím šesti televizních magazínů, které budou vysílány na území Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje prostřednictvím regionálního vysílání teristerické (anténové) televize (tzn. buď v rámci ČT, Novy nebo Primy). Projekt se realizuje jako zrcadlový k bavorskému projektu Perspektiva Evropy. V rámci zrcadlového projektu bavorský partner (Bavorská zemská centrála pro nová média) připraví a odvysílá 25 magazínů. Ty budou kromě oblasti hospodářského rozvoje komlexně informovat i o česko - bavorských vztazích v oblastech cestovního ruchu, vzdělvání, životního prostředí, kultury apod. Magazíny realizované žadatelem v rámci tohoto projektu budou zaměřeny na prezentaci výsledků vzájemné česko - bavorské spolupráce v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Zároveň budou ukazovat širší perspektivy této spolupráce v rámci rozšířené Evropské unie, která je příležitostí pro větší prohloubení společných aktivit v této oblasti. Výsledkem tohoto projektu také bude zvýšená informovanost o pozitivním dopadu rozšíření EU pro české regiony a Bavorsko. Prezentace společných česko-bavorských projektů a aktivit přispěje k informovanosti a osvětě široké veřejnosti o problematice ochrany přírody a životního prostředí. Tento projekt navazuje na další tři projekty (obsahem každého z nich je výroba tematicky zaměřených magazínů), které chce žadatel projektu realizovat v rámci iniciativy Perspektiva Evropy. Každý z těchto projektů může být realizovan samostatně. Avšak společná realizace všech čtyřech projektů bude mít největší efekt díky možnosti prezentovat všechna aktuální témata jako bavorský partner.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   2 880 165,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants