Search for European Projects

spektivy Evropy: Doprava a propojení příhraničních česko-bavorských regionů (CZ.04.4.82/2.1.00.1/0128)
Start date: Jun 23, 2005, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Podstatou projektu je informovat veřejnost o možnostech rozvoje dopravy a zlepšení dopravního propojení příhraničních česko - bavorských regionů (Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj a Svobodný stát Bavorsko). Informační kampaň bude realizována prostřednictvím šesti televizních magazínů, které budou vysílány na území Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje prostřednictvím regionálního vysílání některé z celoplošných teristerických (anténových) televizí (ČT, Prima, Nova). Projekt se realizuje jako zrcadlový k bavorskému projektu Perspektiva Evropy. V rámci zrcadlového projektu bavorský partner (Bavorská zemská centrála pro nová média) připraví a odvysílá 25 magazínů. Ty budou kromě dopravní problematiky komlexně informovat o česko - bavorských vztazích v oblastech hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, vzdělvání a kultury. Magazíny realizované žadatelem v rámci tohoto projektu budou zaměřeny na oblast dopravy a s ní související infrastrukturu. Magazíny se budou zabývat možnostmi rozvoje pohraničí a propojení obou regionů, dále např. výstavbou silnic, rozvojem veřejné dopravy, zaváděním inegrovaných dopravních systémů a aktuálními problémy v dopravě a na hranicích. Magazíny budou ukazovat i širší perspektivy této oblasti, která je příležitostí pro větší prohloubení společných česko - bavorských hospodářských i kulturních aktivit. Výsledkem projektu bude zvýšená informovanost o pozitivním dopadu rozšíření EU pro české regiony a Bavorsko na dopravní propojení. Tento projekt navazuje na další tři projekty (obsahem každého z nich je výroba tématicky zaměřených magazínů), které chce žadatel projektu realizovat v rámci iniciativy Perspektiva Evropy. Každý z těchto projektů může být realizovan samostatně. Avšak společná realizace všech pěti projektů bude mít největší efekt díky možnosti prezentovat aktuální témata ve všech oblastech česko - bavorských vztahů, tak jako bavorský partner projektu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   2 880 165,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants