Search for European Projects

spektivy Evropy: cestovní ruch a volnočasové aktivity v kontextu česko - bavorského pohraničí (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0126)
Start date: Jun 23, 2005, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Podstatou projektu je informovat veřejnost o významu česko - bavorské spolupráce v oblasti cestovního ruchu, volnočasových aktivit a rekreace v rámci příhraničních regionů (Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj) a Bavorska. Tato informační a vzdělávací kampaň bude realizována prostřednictvím dvou televizních magazínů, které budou vysílány na území Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje prostřednictvím regionálního vysílání některé z teristerických (anténových) televizí. Projekt se realizuje jako zrcadlový k bavorskému projektu Perspektiva Evropy. V rámci zrcadlového projektu bavorský partner (Bavorská zemská centrála pro nová média) připraví a odvysílá 25 magazínů. Ty budou kromě oblasti cestovního ruchu komlexně informovat i o česko - bavorských vztazích v oblastech hospodářského rozvoje, vzdělvání, životního prostředí, kultury apod. Magazíny realizované žadatelem v rámci tohoto projektu budou zaměřeny na prezentaci výsledků vzájemné česko - bavorské spolupráce v oblasti cestovního ruchu, volnočasových aktivit a rekreace. Zároveň budou ukazovat širší perspektivy této spolupráce v rámci rozšířené Evropské unie, která je příležitostí pro větší prohloubení společných aktivit v této oblasti. Výsledkem tohoto projektu také bude zvýšená informovanost o pozitivním dopadu rozšíření EU pro české regiony a Bavorsko. Prezentace společných česko-bavorských projektů a možností spolupráce v rámci rozvoje cestovního ruchu přispějí k větší identifikaci lidí z obou stran hranice ke společnému regionu, který vychází z podobných historických i kulturních tradic. Tento projekt navazuje na další tři projekty (obsahem každého z nich je výroba tematicky zaměřených magazínů), které chce žadatel projektu realizovat v rámci iniciativy Perspektiva Evropy. Každý z těchto projektů může být realizovan samostatně. Avšak společná realizace všech čtyř projektů bude mít největší efekt díky možnosti prezentovat jednotlivé aktuální témata jako bavorský partner.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 113 615,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants