Search for European Projects

spektivy Evropy: česko - bavorská hospodářská spolupráce (CZ.04.4.82/1.1.00.1/0127)
Start date: Jun 23, 2005, End date: Jul 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Podstatou projektu je informovat veřejnost o významu a kvalitních příkladech česko - bavorské spolupráce v oblasti hospodářské spolupráce v rámci příhraničních regionů (Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj a Bavorsko). Tato informační a vzdělávací kampaň bude realizována prostřednictvím šesti televizních magazínů, které budou vysílány na území Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje prostřednictvím regionálního vysílání v rámci některé celoplošné televize. Projekt se realizuje jako zrcadlový k bavorskému projektu Perspektiva Evropy. V rámci zrcadlového projektu bavorský partner (Bavorská zemská centrála pro nová média) připraví a odvysílá 25 magazínů. Ty budou kromě oblasti hospodářského rozvoje komlexně informovat i o česko - bavorských vztazích v oblastech cestovního ruchu, vzdělvání, životního prostředí, apod. Magazíny realizované žadatelem v rámci tohoto projektu budou zaměřeny na prezentaci výsledků vzájemné česko - bavorské spolupráce v oblasti hospodářské spolupráce a rozvoje ekonomického prostoru. Zároveň budou ukazovat širší perspektivy této spolupráce v rámci rozšířené Evropské unie, která je příležitostí pro větší prohloubení společných aktivit v této oblasti. Výsledkem projektu bude zvýšená informovanost o pozitivním dopadu rozšíření EU pro české regiony a Bavorsko na oblast hospodářského rozvoje (otevření nového trhu, nové podnikatelské příležitosti zejména pro malé a střední podniky apod.). Projekt dále přispěje k větší informovanosti o životě lidí na obou stranách hranice a k odbourání stávajících psychologických bariér a vzájemné nedůvěry. Tento projekt navazuje na další čtyři projekty (obsahem každého z nich je výroba tematicky zaměřených magazínů), které chce žadatel projektu realizovat v rámci iniciativy Perspektiva Evropy. Každý z těchto projektů může být realizovan samostatně. Avšak společná realizace všech pěti projektů bude mít největší efekt díky možnosti prezentovat všechna aktuální témata jako bavorský partner.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   2 898 915,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants