Search for European Projects

Softabll - společná řeč příhraniční oblasti. (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0502)
Start date: Apr 17, 2007, End date: Feb 27, 2008 PROJECT  FINISHED 

Rozšíření nabídky sportovního vyžití na obou stranách příhraniční oblasti (mikroregion Sdružení Růže a Waldviertel) o nový, atraktivní sport - softball. Vzhledem k tomu. že v příhraniční oblasti Rakouska není softball aktivně provozován, oslovili jsme zástupce škol s nabídkou proškolení softballových trenérů. Tato nabídka byla pozitivně přijata i proto, že se jedná o hru smíšených družstev chlapců a dívek. Podobné příhraniční sportovní aktivity probíhají doposud pouze v oblasti fotbalu, určeného pouze pro chlapce. Plánujeme proto uspořádat proškolení trenérů - učitelů škol. Projekt zahrnuje uspořádání 1denního semináře rakouských učitelů v ČR. Seminář zorganizuje softballový klub Ledenice, včetně odboné části i ukázky praktického tréninku. Seminář bude simultánně tlumočen. Z projektu bude pořízeno základní materiální vybavení pro výuku softballu. Cílem je uspořádání softballového turnaje za účasti 3 družstev z Rakouska a 3 družstev z České republiky. Turnaj proběhne v Ledenicích při příležitosti otevření nového softballového hřiště na podzim roku 2007.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75.1%   30 368,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants