Search for European Projects

Söka gammalt Skapa Nytt - Hantverksmat för gammal och ung
Start date: Feb 29, 2008, End date: Aug 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Projektet ska skapa nya nätverk mellan producenter från Norge och Sverige och öka kunskapen om hantverksmat hos målgrupperna producenter, ungdomar, föreningar, invandrare och restauranger. Projektet arbetar med inspiration, information och dokumentation om traditionellt mathantverk i form av studieresor, kurser och rapporter för att öka värdet hos produkterna och stimulera företagandet. För ungdomar arrangeras studiebesök och workshops. Projektet ska tillsammans med restauranger och föreningar lyfta fram mathantverk på olika evenemang som t.ex. marknader i ett samarbete mellan Maere Landbruksskole, Eldrimner och Oi! Tröndersk mat og drikke.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 24.2%   180 556,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website