Search for European Projects

Social Media for Youth Inclusion
Start date: Feb 1, 2015, End date: Jul 31, 2015 PROJECT  FINISHED 

Visame pasaulyje socialiniai tinklalapiai daro didelę įtaką jauniems žmonėms. Tai tapo ne tik svarbiu komunikacijos, tačiau ir dėl įkvėpimo, motyvacijos ir jaunimo įtraukties įrankiu. Visgi, daugybė jaunimo organizacijų ir kitų institucijų, dirbančių su jaunimu, neturi pakankamai informacijos, supratimo ir įgūdžių, kaip naudoti tai kaip efektyvią priemonę savo veikloje. Todėl organizuojami mokymai "Social Media for Youth Inclusion“, skirti jaunimo darbuotojams, projektų koordinatoriams, aktyviems jaunuoliams, kurie yra įsitraukę į visuomeninę veiklą, ir ieško tinkamiausių socialinių informavimo priemonių, kurios padėtų palaikyti glaudų bendradarbiavimą su tam tikra tiksline grupe.Mokymai "Social Media for Youth Inclusion“, kuriuose dalyvaus 24 jaunuoliai iš Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos, Ispanijos, Estijos, Makedonijos, Rumunijos, Bulgarijos, Kroatijos, Turkijos, Slovėnijos ir Slovakijos, siekia jaunimo darbo kokybės gerinimo, naudojant socialines informavimo priemones kaip veiksmingą įrankį jaunimo įtraukimui. Šie mokymai dalyvius supažindins su socialinių informavimo priemonių kontekstu, formomis ir įrankiais, suteiks teorinių žinių bei praktinių įgūdžių komunikacijos srityje. Mokymu metu bus naudojami neformalaus ugdymo metodai, gristi patyriniu mokymųsi. Mokymų pirmomis dienomis vykstančios interaktyvios sesijos, kurios supažindins dalyvius su socialinių informavimo priemonių sąvokomis ir įrankiais, bus tarsi teorinis pamatas tolesnėms veikloms. Vėliau dalyviai pereis prie praktinio darbo su užduotimis, parengtomis remiantis realia patirtimi, kurioms atlikti prireiks praktinių žinių naudojant socialinių informavimo priemonių įrankius. Tarpkultūrinis mokymasis - tai kitas svarbus mokymų elementas. Dalyviai dirbs tarptautinėse grupėse, o veiklų įvairovė, suteikianti energijos ir gyvybingumo, užtikrins pozityvią, atvirą ir saugią aplinką.Mokymai padės jaunimo organizacijoms veiksmingiau naudotis socialinėmis informavimo priemonėmis, o patiems dalyviams suteiks proga įgauti daugiau kompetencijos ir padidinti savo galimybes ieškant darbo. Projekto pabaigoje sukurtas bukletas padės dalyvausiančioms organizacijoms pritaikyti socialines informavimo priemones jaunimo darbe ir publikuojamas atitinkamose virtualiose bendruomenėse, manome, padės gerinti jaunimo organizacijų veiklą visoje Europoje.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

11 Partners Participants