Search for European Projects

SLOVÁCKÝ ROK V KYJOVĚ 2007 (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0284)
Start date: Mar 31, 2006, End date: Mar 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Základní myšlenkou projektu je propagace a vydání sady propagačních materiálů Slovácký rok v Kyjově 2007, dále také využití turistického potenciálu města a okolí a současně využití nabídky kulturních akcí a památek města a regionu ve vztahu k České republice a zahraničí. Obsahem projektu je vytvořit a vydat sadu propagačních materiálů k akci s mezinárodním významem SLOVÁCKÝ ROK V KYJOVĚ 2007. V projektu jsou obsaženy aktivity: - vydání sady propagačních materiálů (plakáty, brožura - skládačka, nástěnný kalendář) v českém a německém jazyce - distribuce v informačních centrech - hlavní informační centra: v Kyjově a v rakouském Hollabrunnu a v dalších informačních centrem v regionu v rámci České republiky (Hodonín, Veselí nad Moravou, Strážnice) - distribuce materiálů zahraničním partnerem - partnerským městem (městský úřad Hollabrunn, informační centra, České centrum ve Vídni) Cílem projektu je vytvořit vhodné ekonomické podmínky pro rozvoj propagačních a marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu. Dalším cílem projektu je přispět tímto k oživení zájmu o město a region. Cílem je také zviditelnit kulturní folklórní akci s mezinárodním významem a přispět tak k propagaci a vyšší návštěvnosti města a regionu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75.1%   181 178,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants