Search for European Projects

Slezsko bez hranic - rozhledny a vyhlídková místa
Start date: Jul 31, 2010, End date: Sep 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Předkládaný projekt řešící vznik dvou rozhleden a jednoho vyhlídkového místa (astronomické observatoře) navazuje na společné česko-polské aktivity zaměřené na podporu rozvoje cestovního ruchu v příhraniční oblasti vymezené územím Krnovska (správní obvod města Krnova, tj. 25 obcí), Powiatu Prudnického (gminy Prudnik, Biała, Lubrza a Głogówek) a Powiatu Głubczyckého (gminy Głubczyce, Kietrz, Branice a Baborów).Mezi tyto aktivity patří především následující rozvojové projekty cestovního ruchu:1. Rozvoj cestovního ruchu v česko-polském příhraničí KrnovskaV rámci tohoto projektu byla mimo jiné zpracována podrobná databáze nabídky cestovního ruchu výše vymezeného území a pilotní informačně propagační materiál ve formě skládané mapy s vyznačením a popisem nejvýznamnějších atraktivit, turistických tras a cyklotras, naučných stezek, programové nabídky, místních specialit a doprovodných služeb. Součástí této nabídky jsou rovněž stávající rozhledny a vyhlídková místa.2. Slezsko bez hranic - nová turistická destinaceJiž z názvu vyplývá, že předkládaný projekt sdílí marketingovou značku Slezsko a část marketingového sloganu Slezsko bez hranic. Jedná se o projekt, který je pokračováním projektu Rozvoj cestovního ruchu v česko-polském příhraničí Krnovska s tím, že hlavními partnery jsou město Krnov (CZ), Powiat Prudnicki (PL) a Powiat Głubczycki (PL). Územím projektu je tedy rovněž správní obvod města Krnova, Powiat Prudnicki a Powiat Głubczycki. Výstupy předkládaného projektu se tedy stanou součástí produktů cestovního ruchu vymezeného území, které budou propagovány v tuzemsku i v zahraničí prostřednictvím zvolených marketingových nástrojů. Achievements: Projekt Slezsko bez hranic – Rozhledny a vyhlídková místa byl realizován v rámci oblasti podpory věnované rozvoji cestovního ruchu třemi partnery z Moravskoslezského kraje a Opolského vojvodství – Městem Albrechtice, které plnilo roli vedoucího partnera a Klášterem sv. Františka z Assisi Řádu menších bratří konventuálů a také obcí Biała. Projekt zahrnoval aktivity zacílené na podporu rozvoje cestovního ruchu v příhraniční oblasti označené jako území Krnovska (správní obvod města Krnova, tzn. 25 měst), okresu Prudník (obce Prudnik, Biała, Lubrza a Głogówek) a okresu Hlubčice (obce Głubczyce, Kietrz, Branice a Baborów). Nejdůležitější investiční činnosti zahrnovaly postavení astronomické observatoře v Głogówku, rekonstrukci vodní věže z roku 1606 v Białé a přestavbu chátrajících anténních věží v Albrechticích na rozhledny. Kromě investičních aktivit se partneři zapojili do intenzivní propagace vytvořeného turistického produktu. Akronym projektu Slezsko bez hranic byl využit jako hlavní marketingový slogan celé iniciativy. Partneři ním označili všechny vyráběné propagační materiály, mimo jiné propagačně informační mapy území, kterého se projekt týkal. Na mapách byly označeny kromě rozhleden také nejznámější atrakce, turistické trasy a také cyklostezky a naučné stezky propagované části česko-polského příhraničí. Realizované aktivity ukazují, že díky snahám a vymezení iniciátorů lze učinit atrakcí regionu místa, která dosud nebyla využívaná. Turista, který navštěvuje vyhlídková místa, vzniklá v rámci projektu má možnost obdivovat skvělé výhledy na polsko-české příhraničí.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   479 763,22
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants