Search for European Projects

Slavnosti chleba (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0566)
Start date: Sep 6, 2007, End date: Sep 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Slavnosti chleba jsou folklorní slavností rozvíjející tradice jihu Moravy. Projekt s názvem „Slavnosti chleba“ si klade za cíl uskutečnit již tradiční setkání folklorních souboru z regionu Jižní Moravy a Rakouska v bezprostřední blízkosti Národní kulturní památky – Vodního mlýna ve Slupi. Smyslem je snaha zachovat a dále rozvíjet folklór přilehlého regionu. Hlavní program bude doplněn i o možnost prohlídky Národní kulturní památky, o předvádění historických vozidel městské hromadné dopravy ze sbírek Technického muzea v Brně a osobních historických vozidel z jeho sbírky, s doplněním o vozidla ze sbírek soukromých sběratelů. Vystoupení folklorních souboru se bude odehrávat v přírodním zákoutí u Národní kulturní památky, Vodního mlýna. Přírodní amfiteátr má kapacitu až 1000 sedících návštěvníku. Návštěvníci mohou využít předváděcí jízdy historických autobusu k dopravě do Slupi i zpět. Dále mohou tímto způsobem navštívit i vojenské opevnění z roku 1938 u obce Šatov a ochutnávku archivních vín firmy Znovín ve vinném sklepě v Jaroslavicích. Termín akce je shodný s termínem konání místních hodů. Závěr akce je proto zakončen hodovou zábavou připravenou místní chasou. Historicky první „Slavnosti chleba“ se uskutečnily 10. září 2005, v minulém roce se uskutečnily 9. září. Letošní Slavnosti chleba se uskuteční ve spolupráci s rakouským partnerem - obcí Seefeld-Kadolz, spočívající zejména v účinné pomoci s propagací akce v rakouském příhraničí. Předpokládáme opětné uskutečnění návštěvy zástupců vedení obce, místního faráře a obyvatel . Národní kulturní památka Vodní mlýn bude vítanou turistickou atrakcí pro rakouské hosty a výzvou pro jejich další návštěvy obce i regionu. Akce bude 1-denní.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 30.9%   100 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants