Search for European Projects

Slavnosti chleba (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0276)
Start date: Sep 7, 2006, End date: Oct 8, 2006 PROJECT  FINISHED 

Slavnosti chleba jsou folklorní slavností rozvíjející tradice jihu Moravy. Kvalitní folklorní program bude doplněn o ukázky tradičních lidových řemesel, zejména mlynářství a pekařství a lidové stravy. Technické muzeum v Brně využije této společenské události ke zvýšení propagace svých expozic, zejména Národní kulturní památky, Vodního mlýna ve Slupi a historických vozidel. Projekt s názvem „Slavnosti chleba“ si klade za cíl uskutečnit tradiční setkání folklorních souborů z regionu Jižní Moravy a Rakouska v bezprostřední blízkosti Národní kulturní památky – Vodního mlýna ve Slupi. Smyslem je snaha zachovat a dále rozvíjet folklór přilehlého regionu. Hlavní program bude doplněn i o možnost prohlídky Národní kulturní památky, o předvádění historických vozidel městské hromadné dopravy ze sbírek Technického muzea v Brně a osobních historických vozidel z jeho sbírky, s doplněním o vozidla ze sbírek soukromých sběratelů. Vystoupení folklorních souborů se bude odehrávat v přírodním zákoutí u Národní kulturní památky, Vodního mlýna. Přírodní amfiteátr má kapacitu 1000 sedících návštěvníků. Návštěvníci mohou využít předváděcí jízdy historických autobusů k dopravě do Slupi i zpět. Dále mohou tímto způsobem navštívit i vojenské opevnění z roku 1938 u obce Šatov. Termín akce je shodný s termínem konání místních hodů. Závěr akce je proto zakončen hodovou zábavou připravenou místní chasou. Historicky první „Slavnosti chleba“ se uskutečnily 10. září 2005. Letošní Slavnosti chleba budou uskutečněny ve spolupráci s rakouským partnerem - obcí Seefeld-Kadolz. Ve spolupráci s touto obcí bude provedena propagace akce v rakouském příhraničí a bude zorganizována návštěva zástupců vedení obce i jejich obyvatel. Tento kontakt by se měl stát startovním momentem dlouhodobé spolupráce jak obcí, tak i mezilidských kontaktů na obou stranách hranice. Atraktivní památka Vodní mlýn bude lákadlem pro rakouské hosty a jejich další návštěvy obce i regionu. Akce bude 1-denní.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   282 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants