Search for European Projects

Slavnosti Bochova (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0351)
Start date: Jan 31, 2006, End date: Sep 14, 2006 PROJECT  FINISHED 

Obec Bochov, jako žadatel, slaví v roce 2006, 640 výročí udělení městských práv. K tomuto výročí uspořádá žadatel oslavy. kterých se aktivně účastní ( organizačně i zástupci na vlastní akci) i partnerská obec Thierheim.Obsahem projektu je společná oslava výročí obcí, která je vhodným prostředkem k naplnění cílů obou partnerských obcí. Cílem projektu je poznání a sbližování obyvatel i municipální sféry obou příhraničních regionů. Návštěvníkům akce bude představen region Bochovska a tím lze předpokládat zvýšení ekonomických i sociálních dopadů převážně v cestovních ruchu drobném podnikání.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 71.1%   250 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants