Search for European Projects

"Skulptūrų parko inkubatorius”- bendruomeniškumo vystymas kūrybinės aplinkosauginės veiklos pagalba.
Start date: May 1, 2012,

With the project "Sculpture Park Incubator” - community development through creative environmental activity we want to attract societys and youth attention to such problems as lack of community spirit and environment problems. By our activities we intent to unite people and encourage them to communicate and cooperate. We will personally be interested in environmental theme in Lithuanian and Europe and will provide information to the society about these issues.Main tool to be used in our project – sculptures, that will be ussed as a methodological approach for our activities. In our international teams we will create sculptures using our creativity and waiste showing that garbage can be used creatively and for example recycling can be very useful.During the youth exchange 30 young people from 6 countries will discuss, discover and create together, organize few public events in the eastern part og Lithuania and Vilnius, and will try to infect visitors of our events with the project ideas.We will also learn how to devide responcibilities, plan things, communicate and cooperate. Total project time we will constantly disseminate information about the activities via Internet, local media and press.Projektu “Skulptūrų parko inkubatorius” – bendruomeniškumo vystymas kūrybinės aplinkosauginės veiklos pagalba” norime atkreipti jaunuolių ir visuomenės dėmesį į tokias problemas kaip bendruomeniškumo stoka bei aplinkosaugos problemos. Savo veiklomis bandysime burti žmones kartu skatindami jų tarpusavio bendravimą. Patys gilinsimės į aplinkosaugos problemas Lietuvoje ir Europoje bei teiksime informaciją visuomenei apie tai.Pagrindinė mūsų projekto įgyvendinimo priemonė – skulptūrų parkas, kurį naudotume kaip metodinę priemonę savo veikloms. Kartu tarptautinėse komandose kursime skulptūras, panaudodami savo meninius gebėjimus bei pasitelkdami tinkamas atliekas. Taip parodysime sau ir visuomenei, kad atleikas galima naudoti kūrybingai, o pvz. šiūkšlių rūšiavimas gali būti naudingas.Mainų metu 30 jaunuolių iš 6 šalių diskutuosime, atradinėsime ir kursime kartu, organizuosime keletą masinių renginių rytų Lietuvoje bei Vilniuje, bandysime užkrėsti projekto idėjomis mūsų renginių lankytojus. Mokysimės dalintis atsakomybėmis, planuoti veiklas, bendrauti ir bendradarbiauti.Viso projekto vykdymo metu nuolat skleisime informaciją apie vykdomą veiklą, skelbsimės internete, spaudoje.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

5 Partners Participants