Search for European Projects

Školky bez hranic (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0522)
Start date: Feb 28, 2007, End date: Feb 28, 2008 PROJECT  FINISHED 

Projekt vychází z potřeby partnerských mateřských škol v Suchdole nad Lužnicí, Tušti, Klikova a v rakouském Altnagelbergu. Tato potřeba se týká dalšího rozvoje jazykového vzdělávání v němčině a češtině. Pedagogické pracovnice školek si uvědomují důležitost znalosti jazyka svých sousedů, protože jen tato znalost plně otevře hranice mezi oběma státy a umožní plnohodnotnou spolupráci a rovnocenné soužití. Jazykové vzdělávání v českých školkách již probíhá od roku 2004, kdy byl realizován pilotní projekt intenzivní výuky němčiny. Tento projekt se osvědčil a předkladatel projektu spolu s rakouským partnerem má nyní zájem o realizaci navazujícího projektu, který by zachoval kontinuitu a který by přinesl do jazykového vzdělávání nové prvky. Hlavní aktivitou budou pravidelné návštěvy českých dětí v rakouské školce (1 x týdně od března 2007 do června 2008 - s výjimkou týdnů, kdy česká či rakouská školka není v provozu, tj. o prázdninách a svátcích) a několik společných akcí (besídky, společné výlety). Dotovaná část projektu však bude probíhat pouze do února 2008. Po tomto datu bude pokračování projektu financováno ze zdrojů předkladatele a jeho partnera. V rámci těchto návštěv bude probíhat systematická výuka pomocí odpovídajících herních a komunikačních forem jazykového vzdělávání. Jazykové vzdělávání se bude realizovat plně v souladu s potřebami a omezeními věkové kategorie dětí předškolního věku. Ti jsou stěžejní cílovou skupinou, nicméně mezi další cílové skupiny patří i pedagogičtí pracovníci obou školek a rodiče dětí, které se výuky zúčastní.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   45 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants