Search for European Projects

Školení pracovníků informačních center (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0489)
Start date: Feb 28, 2007, End date: Oct 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na setkání a školení pracovníků informačních center v Jihočeském kraji a v přilehlé oblasti Rakouska. Projektem chceme seznámit účastníky se způsoby získávání nových informací a jejich předávání turistům. Dále chceme účastníky seznámit s možnostmi čerpání dotací v oblasti rozvoje cestovního ruchu, se způsoby tvorby turistických produktů. Setkáním pak chceme umožnot vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými pracovníky informačních center, zajistit výměnu jejich kontaktů a tím i podpořit jejich vzájemnou komunikaci i po ukončení setkání. Cílem projektu je i vzájemná výměna zkušeností v oblasti práce na informačních centrech a cestovním ruchu v Čechách a Rakousku. Součástí programu je i společný výlet, kterým budou účastníci seznámeni se zajímavostmi v příhraničí a navštíví vybraná informační centra. Vlastní školení a setkání je plánováno na měsíc červen tak, aby bylo možné již aplikovat nově získané zkušenosti v hlavní turistické sezoně 2007. Akce je koncipována jako třídenní setkání cca 30 pracovníků informačních center a dalších odborných pracovníků (školitelů).
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 70%   42 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

4 Partners Participants