Search for European Projects

Skogens kulturarv i Kvarkenregionen

Syftet är att tillgängliggöra och utveckla nyttjandet av skogars kulturarv för nutidens brukare, invånare och besökare i Kvarkenregionen. Genom samverkan mellan antikvariska och skogliga organisationer i Sverige och Finland ska skogarnas forn- och kulturminnen lyftas fram.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 60%   214 114,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants