Search for European Projects

Skapa nytt 06-07 - Om regional traditionsmat i utveckling (Söka gammalt 2)
Start date: Mar 31, 2006, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Att med hjälp av dokumentation av traditionella förädlingsmetoder för matprodukter och nätverksaktiviteter stärka den lokala småskaliga livsmedelsförädlingen i regionen. Att inspirera producenter att skapa produkter med historisk förankring som ger ett ökat mervärde på marknaden. Att öka producenternas kunskap om traditionell förädling anpassad till nutida villkor.Att skapa aktiviteter och träffpunkter där producenter och projektaktörer kan mötas och förmedla kunskap till varandra så att deras kännedom om varandra ökar och stimulerar till nya kontakter.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details