Search for European Projects

Skandinavisk musikunion - förprosjekt: musikklusteret Inre Skandinavien (Skandinavisk musikunion)
Start date: Aug 31, 2003, End date: Jan 30, 2004 PROJECT  FINISHED 

MusikUnionen har som formål å systematisk bygge et entreprenørielt nettverk basert på dynamikken mellom norsk og svensk kunnskap samt, i bred forstand, felles tradisjoner for kollektivt entreprenørskap.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details