Search for European Projects

Sju Broars skärgård och Södra Lapplands fisketurism
Start date: May 31, 2009, End date: May 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Syftet är att utveckla ett samarbete och erfarenhetsutbyte inom fisketurism mellan 7 Broars Skärgårds område och södra Lappland. Målet är att stimulera och öka aktiviteterna och sysselsättningen inom fisketurismen i berörda områden. Projektet ska utveckla samarbete/nätverk genom studieresor/träffar m.m., mellan parter i Österbotten och Södra Lappland, samt etablera fiskebyråer på bägge sidor Kvarken.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 60%   39 240,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants