Search for European Projects

Síťová spolupráce v Euroregionu Glacensis
Start date: Dec 31, 2012, End date: Mar 30, 2015 PROJECT  FINISHED 

Aktivity euroregionu jsou nasměrovány do mnohovrstevné spolupráce. Projekt má sloužit zpracování nových sítí spolupráce a rovněž zveřejňování informací ohledně klíčových událostí a aktérů spolupráce prostřednictvím vlastního vydavatelství - Buletin Euroregionu Glacensis - 8 čísel v průběhu realizace projektu.Vzniklá Polsko ? česká vědecká společnost (Polsko - Czeskie Towarzystwo Naukowe) je schopná díky úsilí vědeckých pracovníků ze škol celého pohraničí realizovat řadu aktivit v oblasti vzdělávání a přiblížení historie obou národů. Realizace projektu posílí spolupráci s vědeckými pracovníky při uspořádání 3 vědeckých konferencí a vznik dvou publikací. Zpracovány budou rovněž nové úkoly pro realizaci, ve kterých bude díky zkušenostem z realizace projektu společnost samostatně pokračovat v aplikaci dotačních prostředků. Rozmanitost kontaktů přináší objevování řešení v oblasti posílení pozice hraničních subregionů, která lze aplikovat na druhé straně spolupráce. Takovým příkladem na české straně je profesionálně implementovaný systém identifikace producentů lokálních produktů, který chceme v rámci projektu na polské straně implementovat a umožnit pokračování strukturám vytvořeným v rámci projektu. Český partner se během stáže na polské straně podrobně seznámí se systémem fungování samospráv na polské straně, s jejich vazbami, kompetencemi a uloženými úkoly.Přehled dosavadní spolupráce má v projektu zobrazovat plánovaná mapa spolupráce, která bude prezentovat aktéry spolupráce a jimi realizované projekty. Nová partnerství samospráv a nové iniciativy budou prezentovány během Fóra polsko- českého pohraničí, které bude příležitostí k setkání aktérů spolupráce.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   86 875,54
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants