Search for European Projects

Silné partnerstvo = efektívny spôsob riešenia spoločných problémov (Silné partnerstvo = efektívne riešenie problémov)
Start date: Apr 30, 2013, End date: Apr 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

Projekt sleduje hlavný cieľ Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika - zvýšenie úrovne hospodárskej a sociálnej integrácie maďarsko-slovenskej prihraničnej oblasti, a to tým, že vytvorí priestor pre realizáciu iniciatívy, zameranej na výmenu skúsenosti, poznatkov a legislatívnych úprav v oblasti využitia potenciálu svojho vlastníctva. V rámci prioritnej osi 1 projekt sleduje obidva prioritné ciele - prispeje k posilneniu hospodárskej konkurencieschopnosti tým, že ukáže cestu vytvorenia nových pracovných príležitosti a zároveň upevní sociálnu súdržnosť ľudí a komunít cestou výmeny informácii a inicializáciou spoločných postupov./A projekt a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program fő célját követi - azaz a magyar-szlovák határmenti térség gazdasági és szociális integrációja színvonalának növelését - azáltal, hogy lehetőséget teremt egy olyan kezdeményezés megvalósítására, amely a magántulajdonban rejlő erőforrások kihasználásával kapcsolatos tapasztalatok, ismeretek és törvényi szabályozások átadását célozza. Az első prioritási tengelyen belül mindkét prioritási célt követi azzal, hogy utat mutat új munkahelyek teremtésére, hozzájárul a gazdasági versenyképesség növeléséhez és egyúttal megszilárdítja az emberek és közösségek szociális összetartozását a tapasztalacsere és a közös fellépésre való ösztönzéssel. Achievements: The project was directly intended for owners of non-state forest lands - primary agricultural producers and processors of agricultural and forestry products and also for private farmers. The main topics of the project were the most pressing issues for owners of non-state forest lands like the current situation of non-state forest owners in SK and HU and the necessity to develop a common regional chamber, how to strengthen the legislative status of non-state forest owners and the possibility to lobby in the EC in order to achieve direct payments to non-state forest owners per hectare.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 80.8%   113 764,63
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website