Search for European Projects

shraniení spolupráce gymnázií Eeský Krumlov a Untergriesbach (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0566)
Start date: Dec 17, 2006, End date: Jul 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Untergriesbachu v oblasti kultury, vzdilávání a sportu. Cílem projektu je navázání vzájemných vztahu mezi mladými lidmi na obou stranách hranice a prohloubení spolupráce obou škol. Jádro projektu tvooí výminné víkendové pobyty studentu a další aktivity, poi kterých se úeastníci seznámí s životním stylem a prostoedím v sousedním regionu a postupni poekonají jazykové bariery, což poispívá k odstraoování vzájemných poedsudku. Dále se uskuteení výminný pobyt ueitelu nutný pro budoucí hlubší spolupráci.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   66 701,25
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants