Search for European Projects

“Sharing is Caring”
Start date: Feb 1, 2015, End date: Aug 1, 2015 PROJECT  FINISHED 

Socialinė atskirtis dažnai yra labai susijusi su žmogaus socialine padėtimi,išsilavinimu,gyvenimo standartais ar net asmenybės stiliumi. Diskriminuojami gali būti žmonės trintys negalią,tautinių ar seksualinių mažumų atstovai,senjorai bei jaunimas. Kiekvienas vienu ar kitu atveju "netelpantis" į visuomenės nustatytus standartus labai lengvai gali tapti diskriminacijos objektu joje. Dėl šios priežasties asociacija MEMOVE 2015 Gegužės 14-21dienomis Kaune organizuos tobulinimosi kursus “Sharing is Caring”,kurie sukvies 34 jaunuolius ir jaunimo darbuotojus iš 10ES šalių bei Turkijos. Pagrindinė šių tarptautinių kursų užduotis kartu su projekto partneriais susipažinti su šios problemos realijomis skirtinguose ES šalyse ir socialinio įtraukimo galimybėmis,bei kitais anti-diskriminaciniais jaunimo projektais. Apatija ir ne tolerancija skirtingoms socialinėms grupėms yra tik rezultatas to kad šiuo metu mūsų visuomenėja dar labai trūksta veiklų bei metodų natūraliai ir pilnai įtraukiant į visuomeninį gyvenimą visas paminėtas grupes. Įtraukimas tai procesas,kurio metu identifikuojama problema,suprantamos jos priežastys ir sprendimo būdai ir sudaromos sąlygos lygiateisiškam bendradarbiavimui. Šie kursai buvo sukurti tam,kad ugdytų ir tobulintu jaunimo darbuotojų gabumus ir praktines žinias,kurių pagalba jie bus pasiruošę padėti mažiau galimybių turintiems jaunuoliams tapti aktyvesniems socialiniame gyvenime. Be kita ko šių tarptautinių kursų metu mes sieksime atkreipti Europos politikų dėmesį į šią temą ir pasiūlysime jaunimo darbuotojų rekomendacijas ir strategijas situacijai gerinti. Kursai paremti ne formalaus švietimo metodologija,bus sukurta saugi terpė gimti naujoms diskusijoms,idėjoms,kurioje kiekvienas projekto dalyvis turės galimybe save išreikšti ir tobulinti savo asmenines bei profesines savybes, tapdamas svarbia šių kursų dalimi.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

9 Partners Participants