Search for European Projects

Seznamte se - JJ (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0499)
Start date: Nov 20, 2006, End date: Aug 14, 2007 PROJECT  FINISHED 

Sbor Česká píseň dlouhodobě spolupracuje s komorním sborem Maraveja z Prachatic,nově navázal spolupráci s folklórním souborem Stube´nmusi Freyung. V tomto seskupení byl realizován projekt Pocta JJ,podpořený programem INTERREG IIIA v rámci 3.výzvy, věnovaný hudbě J.Ježka k jeho 100.výročí narození.Projektem Seznamte se - JJ chce sbor na tento projekt navázat,V rámci projektu bude představena Ježkova hudba v dalších sborových úpravách celkem na třech koncertech (2 na prachaticku, 1 v okrese Freyung) .Skladby si upravuje každý vystupující sám, některé skladby uvedou soubory společně.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 72.3%   58 349,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants