Search for European Projects

Setkání Weinviertlu a jižní Moravy (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0163)
Start date: Sep 30, 2005, End date: Jul 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

23.2.2006 - návazný projekt na CBC CZ 9805 - jedná se o seminář s problematikou pěstování révy vinné na jižní Moravě a Weinviertlu. Projekt bude zaměřen na vztah vinné révy k životnímu prostředí a vytváření koloritu krajiny s přihlédnutím na kroky, které bude vhodné provést jako nový člen EU a s prognózou dalšího rozvoje po vstupu s přihlédnutím na soutěživost vinařů a využití cestovního ruchu. Zároveň budou specifikovány problémy zatěžující příhraniční oblasti. Cílovou skupinou jsou vinaři profesionálové, hobby vinaři (jejich počet na JM je několik tisíc) a jejich příznivci. Budou pozváni politici,starostové(zastupitelé obcí) a příslušní odborníci. Seminář bude v kongresovém centru Brňenských veletrhů, které umožní přístup i dalším zainteresovaným posluchačům. K hlavním činnostem bude patřit řízená diskuse k vydaným přednáškám ve dvojjazyčném sborníku. Vše bude simultánně tlumočeno do jazyka německého a českého. Po semináři v odpoledních hodinách v rámci doprovodného programu se uskuteční setkání široké veřejnosti vinařských příznivců, který bude věnován jednomu ze společných charakterů Weinviertlu a jižní Moravy - přehlídce typických vín dané oblasti. Jedná se o kulturně společenský program s přehlídkou vín a presentací jednotlivých oblastí, doplněná kulturním vystoupením cimbálové muziky z Jižní Moravy. Předpokládá se účast čelních politických a odborných představitelů obou regionů.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   225 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants