Search for European Projects

Setkání při víně Česko-Rakousko 2006 (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0265)
Start date: Apr 30, 2006, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Partnerský vztah mezi vinaři obce Starý Poddvorov a obcí Imbach byl navázán při návštěvě terasových vinic v okolí Kremse, kdy došlo k náhodnému setkání mezi vinaři naší obce a vinaři obce Imbach, ležící v blízkosti města Krems. Návštěva byla našimi vinaři opětována v roce 2005. Při této návštěvě bylo dohodnuto, že vztah můžeme opětovat pozváním k nám u příležitosti uspořádání místní výstavy vín, která se uskuteční dne 13.května 2006. Na této výstavě budou prezentována vína z obce Starý Poddvorov a jejího okolí a obce Imbach. Tuto výstavu navštíví vinaři z Rakouska (z obce Imbach) v počtu 30 osob. Spolu s našimi vinaři budou moci porovnávat vína moravská a vína z Rakouska. V průběhu návštěvy bude zorganizována prohlídka vinic a vinných sklepů v naší obci. Trvání návštěvy se předpokládá, že bude dva dny s tím, že vinařům z Rakouska bude nocleh zajištěn v rodinách. Tímto bude zvýrazněna možnost vzájemné komunikace a bližší poznání života v naší obci. V neděli tj. druhý den 14.5. 2006 bude zajištěna prohlídka památky větrného mlýna Starý Poddvorov a Templářských sklepů v Čejkovicích. Asi v poledních hodinách bude ukončení návštěvy u nás a návrat rakouských vinařů domů. Vinaři ze Starého Poddvorova uspořádají ve dnech 26. a 27. 8. 2006 zájezd do Rakouska, kde navštíví dne 26.8. 2006 výstavu Zahrada Rakouska v Tullnu. V odpoledních hodinách se zúčastní besedy s vinaři v obci Imbach včetně prohlídky terasovitých vinic v okolí Kremse. Zde bude zajištěn nocleh. Druhý den 27.8.2006 se uskuteční prohlídka údolí Wachau projížďkou lodí po Dunaji, návštěva historické památky v Melku a návrat domů.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   61 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants