Search for European Projects

Setkání přátel (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0516)
Start date: Feb 27, 2007, End date: Feb 27, 2008 PROJECT  FINISHED 

Smíšený pěvecký sbor Česká píseň spolupracuje již mnoho let se smíšeným pěveckým sborem Chorgemeinschaft Bad Leonfelden. Sbory se pravidelně scházejí na společných koncertech v Čechách i Rakousku. V letošním roce společně oslavíme 150.výročí trvání rakouského sboru a a pro české posluchače připravíme kocert vánoční hudby. Během zářiového víkendového pobytu v Bad Leonfeldenu uspořádáme s rakouským sborem dva koncerty a podnikneme společně poznávací výlety po okolí Bad Leonfeldenu. Na vánoční vystoupení pro české posluchače nacvičíme i některé společné skladby. Celý průběh projektu bude zaznamenán na webových stránkách našeho sboru, které jsou průběžně aktualizovány.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 73%   40 880,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants