Search for European Projects

Setkání koordinační skupiny Akčního sdružení Královský hvozd (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0160)
Start date: Jun 28, 2005, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt Společná setkání koordianační skupiny Akčního sdružení Královský hvozd napomáhá udržení mmnohaleté přeshraniční spolupráce českých a bavorských obcí ležících v okolí geomorfologického útvaru Královský hvozd. Hlavním cílem předkládaného projektu je pokračování v rozvoji přeshraniční spolupráce, organizování kulturních výměn a setkání zaměřených na navázání nových přeshraničních kontaktů. Obsahem projektu je uskutečnění dvou setkání koordinační skupiny, dohlížející na implementaci projektů v rozvojové koncepci a dvou kulturních setkání umožňující navázání nových kontaktů.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 70.1%   43 128,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants