Search for European Projects

Setkání dechovek 2006 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0268)
Start date: Jan 11, 2006, End date: Jul 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Setkání dechovek je nesoutěžní přehlídka mládežnických dechových orchestrů a mažoretkových skupin, která má ve Vimperku dlouholetou tradici. První Setkání dechovek se konalo v roce 1994. Letos se bude konat již 11. ročník této přehlídky. Této přehlídky se účastní vždy minimálně pět hudebních souborů z České republiky a s výjimkou posledních několika let i soubory ze zahraničí. Letos chceme opět navázat na tradici zahraničních účastníků setkání a zveme Městskou hudbu z Freyungu. Cílem setkání je přispět k nabídce kulturních akcí v místě a k utváření partnerských vztahů mezi soubory.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   49 635,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants