Search for European Projects

Setkání česko-rakouských včelařů v Prachaticích (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0303)
Start date: Feb 26, 2006, End date: Feb 25, 2007 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je uskutečnit přeshraniční setkání zástupců prachatické Základní organizace včelařů a základní organizace včelařů z Rakouska. Setkání by se uskutečnilo v průběhu měsíce srpna 2006 v Prachaticích a hlavní náplní setkání bude výměna zkušeností, odborných znalostí chovu včel a společné poznatky z léčení včelích nemocí na obou stranách hranice. Na setkání budou přizváni hosté z ostatních měst příhraničí - Mauthausenu, Prachatic, Netolic, Vimperka a Volar. Součástí programu setkání bude i exkurze - prohlídka včelína v Prachaticích. V rámci projektu bude uspořádána také exkurze českých včelařů do Rakouska - Mauthausenu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   48 825,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants