Search for European Projects

Santa Barbara
Start date: May 1, 2016, End date: Jun 30, 2017 PROJECT  FINISHED 

• Ansökarens namn: Föreningen Framtidståget • Deltagande länder: Armenien, Sverige, Belarus, Bulgarien, Estland, Georgien, Italien, Lettland, Moldova, Portugal, Rumänien, Ryssland, Spanien, Turkiet, Ukraina • Antal deltagare: 35 • Projektets mål/syfte: att visa hur viktigt det är med personliga och familjerelationer i en ungdoms framtid genom att självreflektera och se anknytning mellan det personliga livet och det sociala och politiska engagemang. • Projektets huvudaktivitet/er: en träningskurs om självreflektioner om personliga livet och familjerelationer ska äga rum i Yerevan, Armenien och ska bestå av icke-formellt lärande, psykologiska praktiken, meditativa tekniker osv som en bas för workshops.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

14 Partners Participants