Search for European Projects

Šance v partnerství - kooperační víkend: navázání přeshraniční spolupráce místní akční skupiny CHANCE IN NATURE - LAG s místními aktéry v oblasti obcí Freyung - Grafenau a Regen (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0210)
Start date: Sep 29, 2005, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt si klade za cíl navázat osobní kontakty mezi jihočeskými a bavorskými firmami, obcemi a neziskovými organizacemi, které umožní další vzájemnou spolupráci. Jako společnou bázi chceme využít lokalizace partnerů ve společném prostoru příhraničních oblastí Šumavy. Kromě rozvoje partnerství a sousedství chce projekt podpořit osobní vzájemné kontakty, mezinárodní kooperace a výměny/stáže, návštěvnost regionu (potažmo turismus), výměnu dobrých zkušeností / praxe mezi členskými státy EU.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   78 727,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants