Search for European Projects

Samen TeRug de bOer op (STRO)
Start date: Mar 31, 2011, End date: Mar 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Het project Samen TeRug de bOer op (STRO) werkt de methode van Groene Zorg verder uit en wil het in de toekomst nog krachtiger maken. Groene zorg combineert de landbouwsector met de zorg voor mensen uit kwetsbare groepen. Hier concreet in dit project is het de bedoeling om deze agrarische sector en de zorgsector nog beter op elkaar af te stemmen zodat ze beter elkaar kunnen verrijken, therapeutische doelstellingen realiseren en arbeidszorg uitbouwen.In Nederland focust men nu vooral op zorg en hierbij voorziet men voldoende aanbod voor groter groepen zorgvragers in de zorgboerderijen. Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwbedrijf waar die mensen opgevangen worden en mogen meedoen in de dagdagelijkse werkzaamheden. In Vlaanderen ligt het accent in de zorgboerderij in hoofdzaak op de landbouwactiviteit.Enkele concrete activiteiten binnen dit project moeten de groene zorg in de grensregio verder optimaliseren. Eerst en vooral wordt het groene zorg aanbod aan beide zijden van de grens grondig geanalyseerd en worden gelijkenissen, verschillen, aandachtspunten in kaart gebracht. Vervolgens worden er diverse matchingtools aangemaakt om de vraag en het aanbod binnen de groene zorg beter op elkaar te kunnen afstemmen.Verder wordt er een netwerk gecreëerd van meters en peters. Dit netwerk ondersteunt de zorgboeren bij de uitbouw van hun infrastructuur en agrarische activiteiten om zo groene zorg aan alle verschillende doelgroepen te kunnen aanbieden. Daarbij worden verschillende kijkboerderijen uitgebouwd. Deze kijkboerderijen bieden niet alleen groene zorg aan, maar ondersteunen ook startende of bestaande zorgboeren bij het aanpassen van hun infrastructuur aan nieuwe zorgvragen en specifieke doelgroepen.Tenslotte maakt men hiervan een draaiboek en een kwaliteitsgids op om de community support als methodiek een plaats te geven binnen zorgboerderijen in Zeeland en in Vlaanderen. Hierdoor zouden we binnenkort meer en meer kwalitatieve en economisch duurzame groene zorg in de grensregio kunnen garanderen. Achievements: SHet project Samen TeRug de bOer op (STRO) werkte de methode van Groene Zorg verder uit en wilde het in de toekomst nog krachtiger maken. Groene zorg combineert de landbouwsector met de zorg voor mensen uit kwetsbare groepen. Concreet was het in dit project de bedoeling om de agrarische sector en de zorgsector nog beter op elkaar af te stemmen zodat ze beter elkaar kunnen verrijken, therapeutische doelstellingen realiseren en arbeidszorg uitbouwen.Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwbedrijf waar deze mensen uit kwetsbare groepen opgevangen worden en mogen meedoen in de dagdagelijkse werkzaamheden. In Nederland focust men nu vooral op zorg en hierbij voorziet men voldoende aanbod voor grote groepen zorgvragers in de zorgboerderijen. In Vlaanderen ligt het accent in de zorgboerderij in hoofdzaak op de landbouwactiviteit. Verschillende concrete activiteiten binnen dit project moesten de groene zorg in de grensregio verder optimaliseren.Eerst en vooral werd het groene zorgaanbod aan beide zijden van de grens grondig geanalyseerd en in kaart gebracht. Vervolgens werden er diverse matchingtools aangemaakt om de vraag en het aanbod binnen de groene zorg beter op elkaar te kunnen afstemmen. Een nieuw netwerk ondersteunt nu de zorgboeren bij de uitbouw van hun infrastructuur en agrarische activiteiten om zo groene zorg aan alle verschillende doelgroepen te kunnen aanbieden. Tenslotte maakte men een draaiboek en een kwaliteitsgids voor zorgboerderijen in Zeeland en in Vlaanderen. Hierdoor zou binnenkort meer en meer kwalitatieve en economisch duurzame, groene zorg in de grensregio gegarandeerd kunnen worden.Voor meer info: www.doelenkaart.nl of www.groenezorg.be
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 37.4%   1 026 613,75
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

7 Partners Participants