Search for European Projects

Sältillvaratagning - utbildningsmaterial och produ

Projektet ska utveckla Internetportalen nordicseal.org så att den blir en marknadsplats för intressenter som där kan presentera sälprodukter till försäljning.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 38.1%   430 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

2 Partners Participants